MusikBojen

Brand Storytelling

00:0003:45

Uppdrag

MusikBojen ville göra en kort dokumentär/presentation om sig själva för att berätta att de finns och vad de gör, samt förklara vad musikterapi är.

Lösning

Vi skapade en dokumentärfilm som berättar att MusikBojen finns och vad de gör, samt visar på hur musikterapi går till. En film med information men framför allt mycket hjärta. Vi producerade under inspelningens gång även SoMe klipp från intervjuer vilket gav MusikBojens kanaler content och trafik.

Vi skapade även en mängd reklamfilmer i olika format.
MusikBojen fick reklamtid i TV4 och ville ta klipp från dokumentären men vi insåg att en ren reklamfilm skulle göra jobbet mycket bättre på den korta tid man har i rutan. Vi skrev en idé som presenterades för MusikBojen som de fullkomligt älskade. Vi satte sedan ihop ett team där alla arbetade för att förverkliga detta projekt. Kampanjen ägde rum mellan 8 juli - 1 sep 2019.

Resultat

Med kampanjen nådde MusikBojen ut till 34,9% av den svenska befolkningen, och varje person exponerades för filmen i genomsnitt 3,5 gånger.