Länge Leve Demokratin

Drama/Documentaries

00:0003:45

Bakgrund

Hur mår demokratin egentligen? Enligt nya undersökningar hinner våra 349 riksdagsledamöter inte med med sina arbetsuppgifter. Det osynliga fotfolket runt våra politiker blir allt fler. Icke-valda ”experter” som talskrivare, pressekreterare och allehanda kommunikatörer får allt större makt. Våra politiker låter allt likare varandra, och styr allt oftare intervjuer med förbestämda diskussionsämnen. Vad händer med synen på demokratin när polariseringen i samhället ökar lavinartat? Och vad händer när vårt – i ett internationellt perspektiv – jämlika och rättvisa Sverige plötsligt slutar leva upp till den idylliska bilden?

Lösning

I dokumentärformatet, ”Länge leve demokratin”, mötte Jan Scherman svenska makthavare, politiker, företagsledare, journalister och till och med nazister. I ett antal intervjuer med forskare och mediehus i både New York och Washington, grävde vi djupt bland hoten mot demokratin och vi fann många likheter med den situation vi sett i England, Frankrike och Ungern. Vi kunde även konstatera att föregångaren Sverige befinner sig i samma internationella demokratikris.

Vårt arbete resulterade i en dokumentärserie i tre delar, där vi vände ut och in på demokratibegreppet för att visa vad det betyder, i stort och smått, för hela världen.

Resultat

Vid sidan av att dokumentären blev internationellt uppmärksammad, väckte den stort intresse i Sverige. Medelantalet tittningar landade på nästan en halv miljon per avsnitt. Vi nådde inte mindre än 21% av den svenska befolkningen och 12,35% av den totala TV-publiken. Vidare renderade dokumentären i 127 dagstidningsartiklar och mer än 120 online-artiklar.

Vi producerade även en internationell en-timmesversion av dokumentären som hittills sålts till två länder samt visats i Norge. Där sågs det av 315 000 tittare.

Ca en halv miljon tittare per avsnitt.

Nådde 21% av den svenska befolkningen.

12,35% av den totala TV-publiken.

Omnämnd i 127 dagstidningsartiklar och mer än 120 online-artiklar.

Sågs av 315 000 i Norge.